Tất cả các sản phẩm chúng tôi cung cấp đều được hỗ trợ bảo hành, chuyển giao công nghệ tốt nhất
– Thời gian bảo hành dài hạn từ 6 tháng đến 36 tháng tuỳ từng sản phẩm
– Khi có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào trong thời gian bảo hành, chúng tôi sẽ cử cán bộ kỹ thuật đến khắc phục nhanh nhất trong ngày